Sterilisering och livslängd på 3D-printade munskydd

Innan vi kan designa en 3d-printad mask som kan produceras i mängd måste vi fastställa hur länge en mask får användas och hur de steriliseras enligt sjukvården.

Tänker att dessa alternativ finns för 3D-printade masker:

  1. engångsartikel, både mask och filter kastas efter användning. Inbyggt filter.

  2. flergångsartikel med utbytbart filter, Filter byts efter bestämd tid. Mask kastas efter längre tid.

  3. enkelt steriliserad huvuddel med utbytbart filter/utandningsventil paket och borttagbar tätning. huvuddelen byggs av en mer tåligt plast och används längre tid (veckor/månader).

Tänker att #3 skulle vara enklast att skapa en mängd av. Vem som helst med en 3d-skivare kan skriva ut flertal “filter-patroner” per timme som fylls med lämpligt filtermaterial.
Även tätningsdelen printas ut under 10 min och skapar en lufttät seal med lämplig tätningslist.

huvuddelen kan skriva ut i polycarbonate och ska då klara alkohol, kokning och autoklavering.

6 posts were merged into an existing topic: Åter-sterilisering och återanvändning av andningsskydd