Slutna sugsystem (för luftvägar)

Patienters luftvägar behöver ibland sugas rena från vätska, slem etc

Beskrivning av Sugning av luftvägar för patient ansluten till respirator:

Det är hos vissa vårdgivare svårt att få tag på slutna sugsystem. Slutna system minskar mängden stänk och aerosolbildning vid sugning och är därför önskvärda i COVID-19-tider

Denna diskussioinstråd samlar tankar om alternativa lösningar när slutna sugsystem inte går att köpa. (Scrolla vidare nedåt…)

Notera även ämnet Aerosol-box, prototyper, design och exempel som möjligt alternativ när slutna sugsystem fattas.

Bl.a. Region Östergötland (RÖ) tittar nu på lokal tillverkning av delar till slutna sugsystem och modifiering av befintlig utrustning, mer info kommer här så fort vi hinner.

  • Ritning på alternativa mjuka delar som fungerar som port in i systemet håller på att tas fram. Planeras delas med öppen licens.
  • Siemens i Finspång kommer sannolikt printa gjutformar i metall och gjutning kommer sannolikt ske av företag specialiserade på gjutning (företagsnamn kommer senare).
  • RÖ samabetar även i en omfallsplan med WeMatter om 3D-printning av de hårda delarna i systemet utifall man inte kan få tag på eller återsterilisera en sort som nu finns tillgänglig.

Gröna och blå delarna nedan behöver vara i mjukt material. Så här skriver Björn-Åke Sköld som på RÖs uppdrag utformar prototyp: De färgade delarna är silikondelarna. Den blå är en backventil med en konisk bred slits och den gröna hatten håller allt på plats och har ett pyttelitet hål, som expanderar när man trycker genom slangen, i den koniska ytan.