Ska vi skapa en separat pandemi-kategori för leverantörer/samarbetspartners?

Tänker att det är mycket snack med/om företag, leverantörer och separata organisationer som kan tänkas hjälp till. Detta händer i MakersLink Slack ATM.

En separat kategori skulle göra det enkelt att spåra separat hur kommunikationen går och skapar en central punkt för information från dem.

förslag:

  • samarbetspartners
  • leverantörer
  • separata resurser

Låter det bra @sam, @ErikSundvall ?

Jag tycker att der låter bra men är upp till @ErikSundvall :slight_smile:

Har gjort tråd/topic om det under andningsskydd t.ex. Men både ock kunde vare bra. då kaN man länka emellan

Klurar på struktur…

Vad var “separata resurser” tänkt för?

Funderar på

Huvudkatrgori: samarbetsparter
(Eftersom detta är generellt och återanvändbart så lägger vi inte det under Pandemihack)

Underkategorier:
Material & råvaror
Tillverkning
Öppen design
Prototypning och/eller test

Där en verksamhet kan beskriva sina produktions)resurser/maskinpark och kompetens med varsin tråd/topic så att man kan fråga och diskutera med dem öppet

Men ska kunna tagga topics eller inlägg i Dicourse. Är det påslaget? Då kan vi kanske tagga per län/region så att det blir sökbart i annnan dimension än kategorier.