Om kategorin Mun- & andningsskydd (börja läsa här)

Under denna kategori sorterar vi ämnen relaterade till mun- och andningsskydd, exempelvis:

Scrolla nedåt för att läsa mer om vilka typer som finns och hur de används, samt för diskussioner.

Skillnader mellan munskydd och andningsskydd

  • Munskydd skyddar mot stänk m.m. men mycket av luften passerar in och ut i kanterna på munskyddet
  • Andningsskydd ska filtrera luften och sitta åt tätt mot ansiktet så att man så mycket som möjligt andas igenom munskyddet. Korrekt användning kan vara ansträngande och kräver viss träning/utbildning.

Fläkt- eller tryckluftsmatade andningsskydd

För långvarig användning finns fläkt- eller tryckluftsmatade andningsskydd som gör det mindre ansträngande att använda dem. Dessa är vanliga inom indistrin vid t.ex. målning, gruvdrift och många andra miljöer med smittorisker och skadliga ämnen i luften.

Denna film visar hur man jobbar vården med COVID-19 på en infektionsklinik i Östergötland och varför masker som visar ansiktet och går att prata/kommunicera bra igenom är att föredra. I filmen används en mask från https://www.tikisafety.se/

Skydda vem/vad?

I många industriella tillämpningar är det viktiga att skydda arbetaren (inandningsluften) från miljön och arbetarens utandningsluft går då ofta i stort sett ofiltrerad tillbaka ut i miljön. Inom vissa vårdtillämpningar är det dessutom viktigt att skydda omgivningen (t.ex. patient som opereras eller har nedsatt immunförsvar) från arbetarens/vårdpersonalens utandningsluft. Detta gör att man bör tänka efter noga vilka lösningar som kombineras med vilka miljöer. vid arbete med vissa patientgrupper räcker det att inandningsluften filtreras och för andra krävs att även utandningsluften filtreras.
Se t.ex. denna friskrivning: https://www.srsafety.se/support/articles/covid19

Klasser

Det finns andningskskydd i olika klasser, utdrag från engelska Wikipedia-artikeln “respirator”

(Språklig förvirringsvarning: “Respirator” på engelska betyder ofta “andningsskydd” på svenska. På svenska kallas ofta ansnings-hjälps-maskiner i vården för respirator eller ventilator.)

European norms

European standard EN 143 defines the following classes of particle filters that can be attached to a face mask:

Class Filter penetration limit (at 95 L/min air flow)
P1 Filters at least 80% of airborne particles
P2 Filters at least 94% of airborne particles
P3 Filters at least 99.95% of airborne particles

European standard EN 149 defines the following classes of “filtering half masks” or “filtering face pieces” (FFP), that is respirators that are entirely or substantially constructed of filtering material (Används ofta inom vården)

Class Filter penetration limit (at 95 L/min air flow) Inward leakage Mnemonic
FFP1 Filters at least 80% of airborne particles <22% “anti-dust”
FFP2 Filters at least 94% of airborne particles <8% “against viruses s.a. flue, aviaire, SRAS, corona, COVID-19 and bactéria s.a. pest, tuberculosis”
FFP3 Filters at least 99% of airborne particles <2% “against very fine particles from e.g. asbestos and ceramics”

Utdrag ur Region Östergötlands “Coronavirus, hygienrekommendationer” angående instruktioner för skyddsutrustning (version från 2020-03-18 som kan komma att ändras).

Personlig skyddsutrustning

FFP3/FFP2: Filtering Face Piece, numret anger filtreringskapaciteten hos ett andningsskydd vilket skyddar mot luftburen smitta och aerosoler.

IIR: anger vätskeresistens hos ett andningsskydd eller munskydd vilket skyddar mot droppsmitta

Vid all patientkontakt med misstänkta eller verifierade fall ska följande personliga skyddsutrustning användas:

  • Skyddshandskar. (De ska bytas mellan varje vårdmoment.)
  • Vätskeavvisande engångsplastförkläde
  • Vätsketätt munskydd (IIR) och visir/skyddsglasögon. Se styrande dokument.
  • Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning ska personal som deltar i sådana procedurer använda andnings- samt stänkskydd (FFP3/FFP2 + heltäckande visir alt. FFP3/FFP2 IIR + skyddsglasögon/visir). Andningsskyddet ska sluta tätt. Skägg utgör en risk för läckage. Se styrande dokument.

Vårdsituationer med risk för aerosolbildning är:

  • interventioner i nedre luftvägarna (under larynx)
  • icke-invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling, högflödesgrimma)

Invasiv respiratorvård ska bedrivas i slutna system och genererar då inte aerosoler.

Andningsskydd/munskydd är personbundet. Samma andningsskydd/munskydd ska användas under så lång tid som möjligt, max 8 timmar, samt vid vård av olika misstänkta eller verifierade covid-19 patienter. Se avklädningsrutin nedan. Varje vårdenhet/mottagning måste se över hur detta bäst appliceras i sin verksamhet. Andningsskydd/munskydd får ej bäras utanför vårdenheten.

Det förekommer många olika betäckningar på munskydd. En bra sida för att förstå skillnader är även här: https://fastlifehacks.com/n95-vs-ffp/#N95_vs_FFP3_FFP2

Pedagogisk och humoristisk sammanfattning: https://www.facebook.com/groups/494650038080423/permalink/506189216926505/
mask

Kunde vara pedagogiskt att lägga in en rad om medicinska IIR-märkta munskydd som är vätskeresistenta och skyddar mun och näsa (men inte ögon) mot droppsmitta men inte mot luftburen smitta.