Krav, standarder, testmetoder för skyddsvisir och glasögon

Diskusisonssida om krav, standarder, testmetoder för skyddsvisir och skyddsglasögon.

IVO och Arbetsmiljöverket:


Det finns numera ett antal pamdemi-relevanta standard-dokument gratis tillgängliga, se Så hittar du krav och standarder

(Detta är ett “wiki”-inlägg och kan redigeras av alla inloggade)

Region Skåne har en process för egentillverkade visir, se:

Region Skånes och Region Östergörlands riskbedömningar kommer publiceras när dokumentationen är klar. Då kan andra vårdgivare/arbetsgivare återanvända det arbetet i egna beslut och dokument

Mer om riskbedömningar av visir