Hack för Airvo Optiflow etc

Airvo Optiflow används i COVID-19-vården. Det råder på många ställen brist på både maskinerna, tillbehör och förbrukningsartiklar.

I denna diskussionstråd samlar vi tips för att lösa relaterade problem som

Länkar

image
Detta översta inlägg är ett “wiki-inlägg” som kan redigeras av alla utom nyregistrerade användare (spam-skydd).

Här har vi ett svenskt projekt för att låta två patienter dela på en maskin och därmed öka behandlingskapaciteten vid brist på maskiner.

Welcome to the HFNOsplitter project - SHFNO.org

This project is dedicated to doubling the capacity for High Flow Nasal Oxygen (HFNO) treatment by simultaneously connecting two COVID-19 patients to one HFNO-device by adding 3D printed parts. We also provide thorough medical instructions, validation, and risk analysis to enable other healthcare providers to adopt Split HFNO (SHFNO). This project is currently only aimed at the Airvo™ 2 Optiflow™ system (Fisher & Paykel Healthcare Limited, Berkshire, United Kingdom).

https://shfno.org/

Nästa printerprojekt åt vården. Denna gång är det förbättring av luftfuktare för att dels ersätta delar som inte går att köpa samt göra vattenpåfyllningen bättre. En stor eloge till Jakub Haluška som gjort modelleringen och prototyperna.

Ritningar finns på GitHub:

Intresserade kan skicka mig ett brev på peter.parnes@ltu.se

Texten ovan är ursprungligen skriven på Facebook

Region Östergötland har noterat att infusionspåsarna med vatten som vanligen används för befuktningen till Airvo/Optiflow är slut hos alla våra leverantörer. Test och Innovation har ombetts skapa “omfallslösningar” med alternativa produkter om nya påsar inte kan anskaffas. Sterilt vatten finns t.ex. fortfarande på flaska och en kraftfull vattenreningsanläggning finns även på Universitetssjukhuset i Linköping för dialysavdelningens behov.

Vattenflaskorna har inte hål för droppaggregat, men det går att göra. Notera att den röda luftningsventilen på droppaggregatet måste vara öppen om det ska fungera samt att locket behöver skruvas av helt för att sedan skruvas på igen för att justera flödet:

Flaskor + håltagning

Modifierad kateterpåse

Även en (ny) kateterpåse kan modifieras enkelt och fyllas med sterilt/renat vatten:Notera att en koppling från den långa kateterslangen (som klippts bort) flyttats till andra änden för att få droppaggregatet att sitta bra. Kateterpåsar kan vara en bristvara, så detta sista alternativ kan ha nackdelar