Delprojekt 1: Reservlösningar för andnings- och ögon/ansikts-skydd

Uppdrag i delprojekt 1

Engagera dig för detta delprojekt i t.ex. följande underkategorier:

Historik

Projektet böjade 2020-03-17 som ett samarbete mellan Region Östergötland och Makerspace Linköping, se https://makerslink.se/pandemihack/ Snabbt breddades projektet till hela nationen via samarbetsorganisationen Makers of Sweden som 18/3 satte upp detta forum. Vi breddar det även till de delar av befolkningen som ännu inte hittat in i maker-rörelsen och något av alla makerspace i landet.

Ursprungliga lokala kommunikationskanaler

Makerspace Linköpings kontaktvägar och forum beskrivs på https://makerslink.se/kontakta-makerslink/ I slack-kanalen #hackathon (https://app.slack.com/client/T04GX9BCW/C270SHDM3/files/F0105TBB0TG) skedde initialt medlemmarnas kommunikation i pandemi-hacket och viss lokal diskussion pågår där fortfarande, men vi försöker kopiera ut saker av allmänt/riks-intresse till de öppna forumen här.

Bifogar kort beskrivning med bilder: Information Skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat Covid-19.pdf (367.3 KB)