Aktuella behov och önskemål från vård, omsorg m.fl. (avseende mun- och andningsskydd)

Detta ämne kommer släckas och innehåll flyttas över till bl.a. Aktuella behov och önskemål från vård, omsorg m.fl eftersom det då går lättare att samla allt från samma geografiska region.

Aktuella behov och önskemål från vård, omsorg m.fl. (avseende mun- och andningsskydd).

2020-03-19 i Region Östergötland:
De enklare munskydden verkar det börja gå lite lättare att få tag på nu, men de mest filtrerande, FFP3-klassade, som behövs för vissa ingrepp är svåra att få tag på och fler kan behövas inom ca en vecka.

Olika typer av nytillverkning av dessa är alltså fortsatt av intresse de inte tillräckligt många går att köpa/omfördela innan dess.

RÖ Test och Innovation börjar nu också undersöka möjligheter till återsterilisering av dessa med olika metoder (UV-ljus, värme, ozon, väteperoxid, joniserande strålning etc. eller kombinationer). Noggranna tester kommer behövas för att avgöra vilka sorters steriliseringsmetoder som är effektiva och samtidigt inte försämrar pruduktens funktion. Kan “makers” och andra intresserade hjälpa till att hitta/kombinera befintlig testutrustning eller utforma/tillverka ny testutrustning som kan mäta kraven enligt standard? (Se tråden Krav, standarder, testmetoder för andningsskydd (och vissa munskydd) för info om krav.)

Det finns reservplaner med andra sorters mer gasmasks-liknande skydd som kan tas fram, men de kan vara svårare att prata i och upplevas onödigt skrämmande av en del patienter…

Svara gärna:

Uppdatering 2019-03-20: FFP3-klassade andningskydd går i stort sett inte att köpa, och det ryktas om exportförbud i vissa producentländer, så problemet kvarstår än så länge. Både återsterilisering och svensk nytillverkning av FFP3-motsvarande skydd är alltså av fortsatt intresse. FFP2 eller motsvarande (men inte alltid CE-märkt) verkar finnas att köpa lite lättare från t.ex. Kina om vi är rätt underrättade.

2 posts were merged into an existing topic: Åter-sterilisering av andningsskydd

A post was merged into an existing topic: Typer, krav, standarder, testmetoder och info om användning av andningsskydd (och vissa munskydd)

Region Dalarna har nu en mejladress för företag som vill och kan erbjuda skyddsmateriel: corona.materiel@regiondalarna.se
Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva vilken typ av materiel samt antal. Region Dalarna kontaktar de företag som bedöms som aktuella. Exempel på materiel som Region Dalarna kan komma att ha behov av är: engångshandskar, handdesinfektion, engångsförkläden, ytdesinfektion med Tensid, visir och andningsskydd FFP2, FFP2R, FFP3.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/laegesrapport-covid-19-i-dalarna-20-mars-2984002