About the Lokala/regionala diskussioner category

Denna kategori lämpar sig för att starta lokala diskussioner för t.ex. stad, kommun, län, region landskap, landsände etc.

Det går även bra för lokala makerspace att starta egna lokala publika “topics” här som komplement till mer interna kommunikationskanaler som ofta redan finns (Slack, epostlistor m.m.). Det går även att skapa ett “topic” här för er som funderar på att starta ett nytt makerspace eller liknande på en ort (om det redan finns ett regionalt forum som innefattar ert område så får ni givetvis gärna börja diskussionen där).